Hurá von

Hurá von! je platforma občianskeho združenia Živica, ktorej hlavným cieľom je podpora výučby vonku na slovenských školách.

Učenie zážitkom, prirodzené prepojenie teórie s praxou a aktívnym pohybom vonku, rozvoj kritického myslenia pri overovaní prírodných zákonitostí aj hravé objavovanie nového. 

Ponúkame deťom aj učiteľom možnosť objavovať matematiku, chémiu, výtvarnú výchovu či geografiu aj mimo školských tried - v školskej záhrade, parku, ovocnom sade alebo na sídliskovej lúke - vďaka množstvu inšpirácií, podnetov, ale aj praktických pomôcok, ktoré ponúka vonkajšie prostredie. 

Podporou Hurá von! pomáhate rozvíjať metodiku učenia vonku na našich školách a inšpirovať učiteľov k preneseniu časti výučby von, mimo triedu.

ĎAKUJEME

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.